Zaproszenie KRePSZ na posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych otrzymała zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (KENiM), która rozpatrywała rządowy projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0). Prace KENiM odbywały się w dniach 29 - 30 maja br. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 29 maja br. w posiedzeniu KENiM uczestniczył Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. W dniu 30 maja br. w pracach KENiM wziął udział Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży prof. nadzw. dr hab. Dariusz Surowik.

W toku prac KENiM przyjęła projekt Ustawy 2.0 oraz przepisów wprowadzających ustawę.

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

XXVIII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ Nowy Sącz - Rytro

W dniach 21-24 marca 2018 roku odbyło się XXVIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowana przy współudziale Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Uczestnicy zakwaterowani byli w hotelu „Perła Południa” w Rytrze koło Nowego Sącza.

21 marca, w godzinach wieczornych, odbyło się posiedzenie Prezydium KRePSZ, natomiast 22 marca rozpoczęły się obrady plenarne, które otworzył organizator konferencji dr hab. inż. Mariusz Cygnar - rektor PWSZ  w Nowym Sączu. Gości zaproszonych oraz Rektorów i Prorektorów, uczestniczących w spotkaniu przywitali kolejno: prof. dr hab. Witold Stankowski - Przewodniczący KRePSZ, Marek Pławiak - Starosta Powiatu Nowosądeckiego oraz Wojciech Piech - wiceprezydent Miasta Nowego Sącza, życząc zebranym owocnych obrad, połączonych z chwilami odpoczynku w pięknej, zimowej scenerii Ziemi Sądeckiej.

W pierwszym dniu obrad, aktywny udział w Konferencji wzięli, następujący zaproszeni goście:

 • dr Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr hab. Krzysztof Diks - Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Krzysztof Górski - zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
 • Marta Mordarska - Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON w Krakowie.

Wystąpienie Wicepremiera Jarosława Gowina, dotyczące najważniejszych zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, spotkało się
z dużym zainteresowaniem oraz dyskusją. W dyskusji szczególną uwagę zwracano na:

 • odebranie publicznym szkołom zawodowym możliwości kształcenia nauczycieli; zdaniem wielu dyskutantów rozwiązanie to jest niewłaściwe. Kształcenie nauczycieli powinno być powiązane z profilem praktycznym, a nie ogólnoakademickim, prowadzonym wyłącznie w uczelniach akademickich;
 • konieczność wdrożenia systemowych rozwiązań w zakresie organizacji praktyk zawodowych w zakładach pracy;
 • skutki zniesienia minimum kadrowego, wprowadzenia nowych dyscyplin naukowych, kształcenia pielęgniarek i fizjoterapeutów;
 • deprecjonowanie uczelni zawodowych poprzez zapis ustawowy sugerujący, że najsłabsze uczelnie akademickie będą przekwalifikowywane w uczelnie zawodowe.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks, w swoim bardzo interesującym wystąpieniu zapoznał zebranych z praktycznymi uwagami wynikającymi z przeprowadzanych akredytacji, a także z uwagami wynikającymi z wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia kierunków kształcenia.

Krzysztof Górski przedstawił możliwości i zasady ubiegania się przez uczelnie zawodowe o środki finansowe na realizację różnorodnych projektów w obszarze nauk medycznych ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia systemu kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych.

Marta Mordarska zachęcała Rektorów do współpracy z PFRON w zakresie korzystania ze środków finansowych na tworzenie oraz poprawę warunków studiowania osób niepełnosprawnych.

Drugi dzień konferencji w szczególności poświęcony został kształceniu na profilu praktycznym. Uczestnicy zwiedzili firmę „Wiśniowski Sp. z o. o. SKA”, produkującą bramy garażowe i przemysłowe, w której studenci PWSZ w Nowym Sączu odbywają praktyki zawodowe, a następnie w Instytucie Kultury Fizycznej, zapoznali się z prezentacją dr Haliny Potok-Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, dotyczącą doświadczeń sądeckiej uczelni w zakresie praktycznego przygotowania studentów  do zawodu. Zebrani mieli także okazję zobaczyć Kampus Dydaktyczno-Sportowy, po którym oprowadził dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej - dr Tomasz Cisoń.

W Zgromadzeniu Plenarnym KRePSZ uczestniczył także Piotr Karaciński – redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika FORUM AKADEMICKIE.

Galeria zdjęć – dzień pierwszy

 

Galeria zdjęć - dzień drugiSpotkanie w MNiSW dotyczące kierunku pielęgniarstwo

W dniu 13 marca 2018 roku na zaproszenie Wicepremiera Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina oraz Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie dotyczące kierunku pielęgniarstwo w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.

Koordynatorem spotkania była Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie i rozwój kierunku pielęgniarstwo w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, także rektorzy, bądź prorektorzy. Podczas spotkania poruszono następujące problemy:

 • status pielęgniarki i jej wsparcie;
 • zachęty, motywacje do podejmowania studiów na kierunku pielęgniarstwo;
 • kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na I i II stopniu;
 • finansowanie kierunku pielęgniarstwo;
 • praktyki studentów pielęgniarstwo w ZOZ, placówkach medycznych;
 • jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

 

Przewodniczący KRePSZ na Zgromadzeniu Plenarnym KRASP w Gliwicach

W dniach 28 - 29 stycznia 2018 roku Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
prof. zw. dr hab. Witold Stankowski uczestniczył w Zgromadzeniu Plenarnym oraz Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzem posiedzenia była Politechnika Śląska w Gliwicach.

Podczas konferencji miało miejsce spotkanie z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosławem Gowinem.

 

Źrodło zdjęć: http://www.krasp.org.pl/

Spotkanie z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 23 lutego 2018 r. Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski spotkał się z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosławem Gowinem oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Aleksandrem Bobko. Rozmowy dotyczyły przygotowań nowej Ustawy 2.0 do wdrożenia na ścieżkę legislacyjną oraz stanu i potrzeb Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w kontekście nowej ustawy.

 

Prezentacja projektu Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

W dniu 22 stycznia br. w Warszawie na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosława Gowina odbyła się prezentacja projektu Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. W spotkaniu wziął udział Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ),
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski.

Po prezentacji projektu Ustawy 2.0 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin spotkał się z Przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) prof. zw. dr. hab. Witoldem Stankowskim. Rozmowa dotyczyła zgłaszanych przez KRePSZ postulatów do nowej ustawy.

Spotkanie Przewodniczącego KRePSZ z Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 9 listopada br. prof. zw. dr hab. Witold Stankowski Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu) spotkał się w Warszawie z Panem dr. J. Gowinem, Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wizyta w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego miała charakter roboczy. Dotyczyła podsumowania XXVII Zgromadzenia Plenarnego Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, które odbyło się w październiku br. w Warszawie oraz spraw związanych z nową Ustawą 2.0.

 

 

 

 

Spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej KRePSZ

W dniu 11 maja 2017 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu miało miejsce spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), w którym uczestniczyli JM Rektorzy: prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, Przewodniczący KRePSZ - PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, Zastępca Przewodniczącego KRePSZ -  PWSZ w Raciborzu; dr Małgorzata Legiędź - Gałuszka, Skarbnik KRePSZ – PWSZ we Włocławku; prof. nadzw. dr hab. inż. Mariusz Cygnar - Prezydium KRePSZ, PWSZ w  Nowym Sączu; prof. dr hab. Maciej Pietrzak - Prezydium KRePSZ, PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie; dr Tomasz Halski - Komisja Rewizyjna, PMWSZ w Opolu.

JM Rektorzy prowadzili rozmowy na temat ustawy 2.0 w kontekście kolejnych konferencji Narodowego Kongresu Nauki, ponownie sformułowali postulaty Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych dotyczące ustawy 2.0, rozmawiali na temat bieżących problemów szkolnictwa zawodowego, a także idei i możliwości współpracy między KRePSZ, a EURASHE.

XXVI Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

W dniach 29 - 31 marca 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyło się XXVI Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ).

Właśnie uczelniom zawodowym i ich miejscu w systemie szkolnictwa wyższego, ich dokonaniach oraz wyzwaniach na przyszłość było w całości poświęcone Zgromadzenie Plenarne w Krośnie. Obok rektorów obradom przysłuchiwali się zaproszeni goście tj. parlamentarzyści, samorządowcy. Zaproszenie na obrady przyjął wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin oraz wiceminister prof. dr hab. Aleksander Bobko. Wobec faktu, że w chwili obecnej trwają prace i konsultacje nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym 2.0 bezpośredni udział tak ważnych przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Zgromadzeniu Plenarnym KRePSZ należy uznać za przełomowy. Wynika to też z tego, że jak nigdy dotąd minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin wyraził wielką wolę wysłuchania głosu rektorów uczelni zawodowych w ich spojrzeniu na problemy szkolnictwa wyższego w kontekście nowej ustawy. Spotkanie wicepremiera, ministra oraz wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego z rektorami uczelni zawodowych należy uznać za bezprecedensowe konsultacje  w obrębie wyższego szkolnictwa zawodowego.

Na spotkaniu w Krośnie została zaprezentowana ekspertyza o miejscu państwowych wyższych szkół zawodowych w systemie szkolnictwa wyższego w kontekście debaty nad kształtem ustawy 2.0 autorstwa dr. R. Musiałkiewicza, dr. hab. P. Zaricznego oraz dr. A. Zimnego przygotowana na zlecenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Uwzględnia ona postulaty publicznych uczelni zawodowych.

Dla rektorów uczelni zawodowych ważny jest postulat ustawowego umocowania Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych. Jej normatywne zdefiniowanie w ustawie 2.0 pozwoliłoby na faktyczne reprezentowanie interesów uczelni zawodowych wśród wszystkich szkół wyższych. Ważny jest także postulat uregulowań prawnych i finansowych w zatrudnianiu przez uczelnie zawodowe praktyków. Umożliwi to w pełni realizację profilu praktycznego.  Wśród innych zgłaszanych problemów rektorzy uczelni zawodowych zgłaszają ujednolicenie minimum kadrowego, wspieranie awansu naukowego i badań kadry. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe  realizują misję kształcenia. Potrzebują stabilizacji oraz wsparcia. Tym wsparciem jest głos wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, że państwowe wyższe szkoły zawodowe odgrywają istotną, ważną rolę kulturotwórczą, elitotwórczą i środowiskową.

Prof. zw dr hab. Witold Stankowski
Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu