Spotkanie Przewodniczącego KRePSZ z Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 9 listopada br. prof. zw. dr hab. Witold Stankowski Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu) spotkał się w Warszawie z Panem dr. J. Gowinem, Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wizyta w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego miała charakter roboczy. Dotyczyła podsumowania XXVII Zgromadzenia Plenarnego Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, które odbyło się w październiku br. w Warszawie oraz spraw związanych z nową Ustawą 2.0.

Zaproszenie na konferencję Budowanie potencjału wyższego szkolnictwa zawodowego w Europie: narzędzia samooceny i przykłady dobrej praktyki.

 

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ)
i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
zapraszają na ogólnopolską konferencję

pn. „Budowanie potencjału wyższego szkolnictwa zawodowego w Europie:
narzędzia samooceny i przykłady dobrej praktyki”

która odbędzie się w Czwartek, 7 grudnia 2017 roku
w PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

Czytaj więcej: Zaproszenie na konferencję Budowanie potencjału wyższego szkolnictwa zawodowego w Europie:...

XXVII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych - 25 - 27 października 2017 roku WARSZAWA

 

ZAPROSZENIE na XXVII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ - Warszawa 

  XXVII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ - formularz zgłoszenia uczestnictwa

Brant Hotel & Restaurant - prezentacja

 

INAUGURACJA roku akademickiego 2017/2018 w publicznych uczelniach zawodowych

 

  Zestawienie INAUGURACJI roku akademickiego 2017/2018 w publicznych uczelniach zawodowych.

Spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej KRePSZ

W dniu 11 maja 2017 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu miało miejsce spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), w którym uczestniczyli JM Rektorzy: prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, Przewodniczący KRePSZ - PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, Zastępca Przewodniczącego KRePSZ -  PWSZ w Raciborzu; dr Małgorzata Legiędź - Gałuszka, Skarbnik KRePSZ – PWSZ we Włocławku; prof. nadzw. dr hab. inż. Mariusz Cygnar - Prezydium KRePSZ, PWSZ w  Nowym Sączu; prof. dr hab. Maciej Pietrzak - Prezydium KRePSZ, PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie; dr Tomasz Halski - Komisja Rewizyjna, PMWSZ w Opolu.

Czytaj więcej: Spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej KRePSZ