-

W dniach 20-22 maja br obradowało Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych KRePSZ w Przemyślu i Lwowie. Organizatorem spotkania była Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska PWSW w Przemyślu z rektorem – gospodarzem prof. Janem Drausem. Szczególnie uroczysty charakter miała zorganizowane wspólnie z Konsulatem Generalnym Rzeczpospolitej we Lwowie sesja nt. „Edukacja Polaków na Ukrainie i Ukraińców polskiego pochodzenia w polskich uczelniach zawodowych” poświęcona sprawom edukacji Polaków na Ukrainie i możliwości kontynuacji kształcenia na studiach w Polsce. Sesję otworzyli Konsul Generalny RP dr hab. Jarosław Drozd i przewodniczący KRePSZ prof. Andrzej Kolasa. Sesja stanowiła jeden z punktów programu obchodów 20-lecia działalności Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.
Biorący udział w spotkaniu rektorzy PWSZ mieli okazję zapoznać się z sytuacja szkolnictwa polskiego na Ukrainie przestawioną przez mgr Martę Markuninę, dyrektora Szkoły Ogólnokształcącej im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie z polskim językiem nauczania. Problemy edukacji mniejszości polskiej na Ukrainie omówił Prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie i Ogólnoukraińskiego Metodyczno-Koordynacyjnego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej z siedzibą w Drohobyczu p. Adam Chłopek. Ze strony polskiej referaty prezentujące wyższe szkolnictwo zawodowe w Polsce oraz możliwości studiowania Ukraińców polskiego pochodzenia w naszym kraju przedstawili prof. Andrzej Kolasa, rektor PWSZ w Ciechanowie, prof. Józef Garbarczyk, rektor PWSZ w Gnieźnie i prof. Zdzisław Budzyński, prorektor PWSW w Przemyślu. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali publikację prezentującą ofertę edukacyjną PWSZ w Polsce.

Podczas pobytu we Lwowie rektorzy PWSZ złożyli wieńce na grobach Orląt Lwowskich i Marii Konopnickiej na Cmentarzu Łyczakowskim oraz pod pomnikiem upamiętniającym mord na polskich profesorach Uniwersytetu we Lwowie dokonany przez hitlerowców w 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich. Zostali też przyjęci przez władze Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.