-

W dniu 13 lipca br. minister gospodarki Janusz Piechociński i Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych prof. dr hab. Józef Garbarczyk podpisali deklarację współpracy, która zakłada szeroką współpracę stron przy aktywnym udziale przedsiębiorstw.

Deklaracja została podpisana w Ministerstwie Gospodarki podczas konferencji pt. „Współpraca wyższych szkół zawodowych z biznesem”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz władze Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Uroczysty moment podpisania deklaracji poprzedziły wstąpienia ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, Przewodniczącego KRePSZ prof. Józefa Garbarczyka, Senatora RP, rektora PWSZ w Chełmie prof. dr hab. Józefa Zająca, Zastępcy Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Andrzeja Kurkiewicza oraz Wiceprezesa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Niemca i Prezesa Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Roberta Żylińskiego.

W swoim wystąpieniu minister gospodarki Janusz Piechociński podkreślił znaczenie państwowego wyższego szkolnictwa zawodowego. Minister stwierdził, że „KRePSZ będzie partnerem instytucjonalnym Ministerstwa Gospodarki, który będzie angażowany we współpracę międzynarodową, aby dobrze umiejscawiać polską gospodarkę”. Taka współpraca pomoże w walce o nowe miejsca pracy i zaangażowanie zagranicznych przedsiębiorstw w rozwój gospodarki. Minister gospodarki Janusz Piechociński podkreślił, że „oczekuje aktywności od ludzi nauki i kształcenia fachowców o wysokich kwalifikacjach”.