-

W dniu 22 stycznia br. w Warszawie na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosława Gowina odbyła się prezentacja projektu Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. W spotkaniu wziął udział Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ),
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski.

Po prezentacji projektu Ustawy 2.0 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin spotkał się z Przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) prof. zw. dr. hab. Witoldem Stankowskim. Rozmowa dotyczyła zgłaszanych przez KRePSZ postulatów do nowej ustawy.