-

W dniu 13 marca 2018 roku na zaproszenie Wicepremiera Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina oraz Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie dotyczące kierunku pielęgniarstwo w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.

Koordynatorem spotkania była Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie i rozwój kierunku pielęgniarstwo w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, także rektorzy, bądź prorektorzy. Podczas spotkania poruszono następujące problemy:

  • status pielęgniarki i jej wsparcie;
  • zachęty, motywacje do podejmowania studiów na kierunku pielęgniarstwo;
  • kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na I i II stopniu;
  • finansowanie kierunku pielęgniarstwo;
  • praktyki studentów pielęgniarstwo w ZOZ, placówkach medycznych;
  • jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.