-

XXII Konferencja Automatyków

W dniach 22 - 23 maja 2018 roku Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) prof. zw. dr hab. Witold Stankowski wziął udział w XXII Konferencji Automatyków w Rytrze. Udział w konferencji wynikał z zaproszenia Konferencji Automatyków organizowanej co roku przez znaczące firmy polskie, międzynarodowe.

XXII Konferencja Automatyków odbywała się pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,  a patronat merytoryczny sprawował prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, wybitny naukowiec związany z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie. Konferencja Automatyków to znaczące wydarzenie w skali Polski.

Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych prof. zw. dr hab. Witold Stankowski zapoznał uczestników konferencji z działalnością uczelni zawodowych, ich funkcjonowaniem w otoczeniu społeczno - gospodarczym.
Zaprosił do współpracy z naszymi uczelniami zawodowymi firmy biorące udział w konferencji.

źródło: https://www.konferencjaautomatykow.pl/

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

XXVIII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ Nowy Sącz - Rytro

W dniach 21-24 marca 2018 roku odbyło się XXVIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowana przy współudziale Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Uczestnicy zakwaterowani byli w hotelu „Perła Południa” w Rytrze koło Nowego Sącza.

21 marca, w godzinach wieczornych, odbyło się posiedzenie Prezydium KRePSZ, natomiast 22 marca rozpoczęły się obrady plenarne, które otworzył organizator konferencji dr hab. inż. Mariusz Cygnar - rektor PWSZ  w Nowym Sączu. Gości zaproszonych oraz Rektorów i Prorektorów, uczestniczących w spotkaniu przywitali kolejno: prof. dr hab. Witold Stankowski - Przewodniczący KRePSZ, Marek Pławiak - Starosta Powiatu Nowosądeckiego oraz Wojciech Piech - wiceprezydent Miasta Nowego Sącza, życząc zebranym owocnych obrad, połączonych z chwilami odpoczynku w pięknej, zimowej scenerii Ziemi Sądeckiej.

W pierwszym dniu obrad, aktywny udział w Konferencji wzięli, następujący zaproszeni goście:

 • dr Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr hab. Krzysztof Diks - Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Krzysztof Górski - zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
 • Marta Mordarska - Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON w Krakowie.

Wystąpienie Wicepremiera Jarosława Gowina, dotyczące najważniejszych zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, spotkało się
z dużym zainteresowaniem oraz dyskusją. W dyskusji szczególną uwagę zwracano na:

 • odebranie publicznym szkołom zawodowym możliwości kształcenia nauczycieli; zdaniem wielu dyskutantów rozwiązanie to jest niewłaściwe. Kształcenie nauczycieli powinno być powiązane z profilem praktycznym, a nie ogólnoakademickim, prowadzonym wyłącznie w uczelniach akademickich;
 • konieczność wdrożenia systemowych rozwiązań w zakresie organizacji praktyk zawodowych w zakładach pracy;
 • skutki zniesienia minimum kadrowego, wprowadzenia nowych dyscyplin naukowych, kształcenia pielęgniarek i fizjoterapeutów;
 • deprecjonowanie uczelni zawodowych poprzez zapis ustawowy sugerujący, że najsłabsze uczelnie akademickie będą przekwalifikowywane w uczelnie zawodowe.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks, w swoim bardzo interesującym wystąpieniu zapoznał zebranych z praktycznymi uwagami wynikającymi z przeprowadzanych akredytacji, a także z uwagami wynikającymi z wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia kierunków kształcenia.

Krzysztof Górski przedstawił możliwości i zasady ubiegania się przez uczelnie zawodowe o środki finansowe na realizację różnorodnych projektów w obszarze nauk medycznych ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia systemu kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych.

Marta Mordarska zachęcała Rektorów do współpracy z PFRON w zakresie korzystania ze środków finansowych na tworzenie oraz poprawę warunków studiowania osób niepełnosprawnych.

Drugi dzień konferencji w szczególności poświęcony został kształceniu na profilu praktycznym. Uczestnicy zwiedzili firmę „Wiśniowski Sp. z o. o. SKA”, produkującą bramy garażowe i przemysłowe, w której studenci PWSZ w Nowym Sączu odbywają praktyki zawodowe, a następnie w Instytucie Kultury Fizycznej, zapoznali się z prezentacją dr Haliny Potok-Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, dotyczącą doświadczeń sądeckiej uczelni w zakresie praktycznego przygotowania studentów  do zawodu. Zebrani mieli także okazję zobaczyć Kampus Dydaktyczno-Sportowy, po którym oprowadził dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej - dr Tomasz Cisoń.

W Zgromadzeniu Plenarnym KRePSZ uczestniczył także Piotr Karaciński – redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika FORUM AKADEMICKIE.

Galeria zdjęć – dzień pierwszy

 

Galeria zdjęć - dzień drugiSpotkanie w MNiSW dotyczące kierunku pielęgniarstwo

W dniu 13 marca 2018 roku na zaproszenie Wicepremiera Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina oraz Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie dotyczące kierunku pielęgniarstwo w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.

Koordynatorem spotkania była Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie i rozwój kierunku pielęgniarstwo w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, także rektorzy, bądź prorektorzy. Podczas spotkania poruszono następujące problemy:

 • status pielęgniarki i jej wsparcie;
 • zachęty, motywacje do podejmowania studiów na kierunku pielęgniarstwo;
 • kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na I i II stopniu;
 • finansowanie kierunku pielęgniarstwo;
 • praktyki studentów pielęgniarstwo w ZOZ, placówkach medycznych;
 • jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.