-

Przewodniczący KRePSZ na Zgromadzeniu Plenarnym KRASP w Gliwicach

W dniach 28 - 29 stycznia 2018 roku Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
prof. zw. dr hab. Witold Stankowski uczestniczył w Zgromadzeniu Plenarnym oraz Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzem posiedzenia była Politechnika Śląska w Gliwicach.

Podczas konferencji miało miejsce spotkanie z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosławem Gowinem.

 

Źrodło zdjęć: http://www.krasp.org.pl/

Spotkanie z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 23 lutego 2018 r. Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski spotkał się z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosławem Gowinem oraz Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Aleksandrem Bobko. Rozmowy dotyczyły przygotowań nowej Ustawy 2.0 do wdrożenia na ścieżkę legislacyjną oraz stanu i potrzeb Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w kontekście nowej ustawy.

 

Prezentacja projektu Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

W dniu 22 stycznia br. w Warszawie na zaproszenie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosława Gowina odbyła się prezentacja projektu Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. W spotkaniu wziął udział Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ),
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski.

Po prezentacji projektu Ustawy 2.0 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin spotkał się z Przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) prof. zw. dr. hab. Witoldem Stankowskim. Rozmowa dotyczyła zgłaszanych przez KRePSZ postulatów do nowej ustawy.

Spotkanie Przewodniczącego KRePSZ z Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W dniu 9 listopada br. prof. zw. dr hab. Witold Stankowski Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu) spotkał się w Warszawie z Panem dr. J. Gowinem, Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wizyta w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego miała charakter roboczy. Dotyczyła podsumowania XXVII Zgromadzenia Plenarnego Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, które odbyło się w październiku br. w Warszawie oraz spraw związanych z nową Ustawą 2.0.