-

Spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej KRePSZ

W dniu 11 maja 2017 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu miało miejsce spotkanie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), w którym uczestniczyli JM Rektorzy: prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, Przewodniczący KRePSZ - PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, Zastępca Przewodniczącego KRePSZ -  PWSZ w Raciborzu; dr Małgorzata Legiędź - Gałuszka, Skarbnik KRePSZ – PWSZ we Włocławku; prof. nadzw. dr hab. inż. Mariusz Cygnar - Prezydium KRePSZ, PWSZ w  Nowym Sączu; prof. dr hab. Maciej Pietrzak - Prezydium KRePSZ, PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie; dr Tomasz Halski - Komisja Rewizyjna, PMWSZ w Opolu.

JM Rektorzy prowadzili rozmowy na temat ustawy 2.0 w kontekście kolejnych konferencji Narodowego Kongresu Nauki, ponownie sformułowali postulaty Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych dotyczące ustawy 2.0, rozmawiali na temat bieżących problemów szkolnictwa zawodowego, a także idei i możliwości współpracy między KRePSZ, a EURASHE.

XXVI Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

W dniach 29 - 31 marca 2017 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyło się XXVI Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ).

Właśnie uczelniom zawodowym i ich miejscu w systemie szkolnictwa wyższego, ich dokonaniach oraz wyzwaniach na przyszłość było w całości poświęcone Zgromadzenie Plenarne w Krośnie. Obok rektorów obradom przysłuchiwali się zaproszeni goście tj. parlamentarzyści, samorządowcy. Zaproszenie na obrady przyjął wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin oraz wiceminister prof. dr hab. Aleksander Bobko. Wobec faktu, że w chwili obecnej trwają prace i konsultacje nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym 2.0 bezpośredni udział tak ważnych przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Zgromadzeniu Plenarnym KRePSZ należy uznać za przełomowy. Wynika to też z tego, że jak nigdy dotąd minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin wyraził wielką wolę wysłuchania głosu rektorów uczelni zawodowych w ich spojrzeniu na problemy szkolnictwa wyższego w kontekście nowej ustawy. Spotkanie wicepremiera, ministra oraz wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego z rektorami uczelni zawodowych należy uznać za bezprecedensowe konsultacje  w obrębie wyższego szkolnictwa zawodowego.

Na spotkaniu w Krośnie została zaprezentowana ekspertyza o miejscu państwowych wyższych szkół zawodowych w systemie szkolnictwa wyższego w kontekście debaty nad kształtem ustawy 2.0 autorstwa dr. R. Musiałkiewicza, dr. hab. P. Zaricznego oraz dr. A. Zimnego przygotowana na zlecenie Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Uwzględnia ona postulaty publicznych uczelni zawodowych.

Dla rektorów uczelni zawodowych ważny jest postulat ustawowego umocowania Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych. Jej normatywne zdefiniowanie w ustawie 2.0 pozwoliłoby na faktyczne reprezentowanie interesów uczelni zawodowych wśród wszystkich szkół wyższych. Ważny jest także postulat uregulowań prawnych i finansowych w zatrudnianiu przez uczelnie zawodowe praktyków. Umożliwi to w pełni realizację profilu praktycznego.  Wśród innych zgłaszanych problemów rektorzy uczelni zawodowych zgłaszają ujednolicenie minimum kadrowego, wspieranie awansu naukowego i badań kadry. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe  realizują misję kształcenia. Potrzebują stabilizacji oraz wsparcia. Tym wsparciem jest głos wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, że państwowe wyższe szkoły zawodowe odgrywają istotną, ważną rolę kulturotwórczą, elitotwórczą i środowiskową.

Prof. zw dr hab. Witold Stankowski
Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

 

Nie żyje prof. dr hab. Elżbieta Lonc

 

 

Prezentacja projektów założeń do Ustawy 2.0

W odpowiedzi na zaproszenie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jarosława Gowina w dniu 1 marca 2017 roku w siedzibie Politechniki Warszawskiej JM Rektorzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych uczestniczyli w prezentacji projektów założeń systemu szkolnictwa wyższego - Ustawa 2.0. Założenia do projektu zaprezentował Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin.

Następnie miała miejsce sesja z udziałem Przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki, Jarosława Górniaka oraz liderów trzech zespołów eksperckich, które przygotowały pomysły na zmiany w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Zespoły te zostały wybrane w ramach konkursu Ustawa 2.0 zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a na realizację tego zadania otrzymały granty po 300 tysięcy złotych.

Wyłonione zespoły pracowały pod kierownictwem prof. Huberta Izdebskiego z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, prof. Marka Kwieka, reprezentującego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz dra hab. Arkadiusza Radwana, który jest Prezesem Instytutu Allerhanda w Krakowie.

Prezentacja projektów założeń systemu szkolnictwa wyższego - Ustawa 2.0 była okazją
nie tylko do zapoznania się z założeniami, ale także do dyskusji środowiska uczelni publicznych na temat proponowanych zmian.

Kolejnym etapem w planowanej reformie nauki i szkolnictwa wyższego będzie prezentacja ostatecznego projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym podczas Narodowego Kongresu Nauki, którą zaplanowano we wrześniu bieżącego roku.