2018

Numer  uchwały Data W sprawie
Uchwała Nr 109/2018 22.03.2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
Uchwała Nr 110/2018 22.03.2018 przeznaczenia zysku za rok 2017
Uchwała Nr 111/2018 22.03.2018 zatwierdzenia budżetu na 2018 rok
Uchwała Nr 112/2018 07.09.2018 powołania Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych