29th EURASHE Annual Conference in Budapest

EURASHE has launched a call for contributions for its 29th Annual Conference ‘Future Students. Future Universities. Future Jobs. Professional Higher Education in the changing world.’ The conference will take place in Budapest (Hungary) on 16-17 May 2019 and will be hosted by the Hungarian Rectors’ Conference (MRK) with the support of the Ministry of Human Capacities of Hungary.

EURASHE invite universities of applied sciences’ leaders, the entire community of professional higher education, European businesses, public institutions and European students’ representatives to attend the Annual Conference and share their experience and learn about trends, models and inspiring practices.

 

icon29th EURASHE Annual Conference in Budapest

 

Wysokie odznaczenie niemieckie Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec dla prof. dra hab. Witolda Stankowskiego

Prezydent Federalny Niemiec Frank - Walther Steinmeier nadał prof. dr. hab. Witoldowi Stankowskiemu Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Insygnia orderu wręczył Konsul Federalny Niemiec w Krakowie dr Michael Groß w dniu 3 października 2018 roku w siedzibie Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Przyznane odznaczenie jest wyrazem uznania zasług w zakresie współpracy niemiecko - polskiej.

Prof. dr hab. Witold Stankowski jest jednym z budowniczych mostów, którzy nie negując przeszłości patrzą w przyszłość i promują pokojowe współistnienie.

 

Podziękowanie za zaangażowanie w prace nad Konstytucją dla Nauki

Podziękowanie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina za zaangażowanie środowiska akademickiego w prace nad Konstytucją dla Nauki.

Podziękowanie za zaangażowanie środowiska akademickiego w prace nad Konstytucją dla Nauki

Pedagogika w uczelniach zawodowych w kontekście projektu nowej reformy 2.0

W dniu 15 czerwca 2018 roku  Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski oraz Rektor PWSZ w Nowym Sączu prof. nadzw. dr hab. inż.  Mariusz Cygnar spotkali się z prof. zw. dr hab. Bożeną  Muchacką z Uniwersytetu Pedagogicznego, ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej w celu przedyskutowania miejsca pedagogiki w naszych uczelniach zawodowych w kontekście projektu nowej reformy 2.0.

Zaproszenie KRePSZ na posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych otrzymała zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (KENiM), która rozpatrywała rządowy projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0). Prace KENiM odbywały się w dniach 29 - 30 maja br. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 29 maja br. w posiedzeniu KENiM uczestniczył Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ), Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski. W dniu 30 maja br. w pracach KENiM wziął udział Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży prof. nadzw. dr hab. Dariusz Surowik.

W toku prac KENiM przyjęła projekt Ustawy 2.0 oraz przepisów wprowadzających ustawę.

XXII Konferencja Automatyków

W dniach 22 - 23 maja 2018 roku Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) prof. zw. dr hab. Witold Stankowski wziął udział w XXII Konferencji Automatyków w Rytrze. Udział w konferencji wynikał z zaproszenia Konferencji Automatyków organizowanej co roku przez znaczące firmy polskie, międzynarodowe.

XXII Konferencja Automatyków odbywała się pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,  a patronat merytoryczny sprawował prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, wybitny naukowiec związany z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie. Konferencja Automatyków to znaczące wydarzenie w skali Polski.

Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych prof. zw. dr hab. Witold Stankowski zapoznał uczestników konferencji z działalnością uczelni zawodowych, ich funkcjonowaniem w otoczeniu społeczno - gospodarczym.
Zaprosił do współpracy z naszymi uczelniami zawodowymi firmy biorące udział w konferencji.

źródło: https://www.konferencjaautomatykow.pl/

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

XXVIII Zgromadzenie Plenarne KRePSZ Nowy Sącz - Rytro

W dniach 21-24 marca 2018 roku odbyło się XXVIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowana przy współudziale Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Uczestnicy zakwaterowani byli w hotelu „Perła Południa” w Rytrze koło Nowego Sącza.

21 marca, w godzinach wieczornych, odbyło się posiedzenie Prezydium KRePSZ, natomiast 22 marca rozpoczęły się obrady plenarne, które otworzył organizator konferencji dr hab. inż. Mariusz Cygnar - rektor PWSZ  w Nowym Sączu. Gości zaproszonych oraz Rektorów i Prorektorów, uczestniczących w spotkaniu przywitali kolejno: prof. dr hab. Witold Stankowski - Przewodniczący KRePSZ, Marek Pławiak - Starosta Powiatu Nowosądeckiego oraz Wojciech Piech - wiceprezydent Miasta Nowego Sącza, życząc zebranym owocnych obrad, połączonych z chwilami odpoczynku w pięknej, zimowej scenerii Ziemi Sądeckiej.

W pierwszym dniu obrad, aktywny udział w Konferencji wzięli, następujący zaproszeni goście:

 • dr Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr hab. Krzysztof Diks - Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Krzysztof Górski - zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
 • Marta Mordarska - Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON w Krakowie.

Wystąpienie Wicepremiera Jarosława Gowina, dotyczące najważniejszych zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, spotkało się
z dużym zainteresowaniem oraz dyskusją. W dyskusji szczególną uwagę zwracano na:

 • odebranie publicznym szkołom zawodowym możliwości kształcenia nauczycieli; zdaniem wielu dyskutantów rozwiązanie to jest niewłaściwe. Kształcenie nauczycieli powinno być powiązane z profilem praktycznym, a nie ogólnoakademickim, prowadzonym wyłącznie w uczelniach akademickich;
 • konieczność wdrożenia systemowych rozwiązań w zakresie organizacji praktyk zawodowych w zakładach pracy;
 • skutki zniesienia minimum kadrowego, wprowadzenia nowych dyscyplin naukowych, kształcenia pielęgniarek i fizjoterapeutów;
 • deprecjonowanie uczelni zawodowych poprzez zapis ustawowy sugerujący, że najsłabsze uczelnie akademickie będą przekwalifikowywane w uczelnie zawodowe.

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. dr hab. Krzysztof Diks, w swoim bardzo interesującym wystąpieniu zapoznał zebranych z praktycznymi uwagami wynikającymi z przeprowadzanych akredytacji, a także z uwagami wynikającymi z wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia kierunków kształcenia.

Krzysztof Górski przedstawił możliwości i zasady ubiegania się przez uczelnie zawodowe o środki finansowe na realizację różnorodnych projektów w obszarze nauk medycznych ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia systemu kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych.

Marta Mordarska zachęcała Rektorów do współpracy z PFRON w zakresie korzystania ze środków finansowych na tworzenie oraz poprawę warunków studiowania osób niepełnosprawnych.

Drugi dzień konferencji w szczególności poświęcony został kształceniu na profilu praktycznym. Uczestnicy zwiedzili firmę „Wiśniowski Sp. z o. o. SKA”, produkującą bramy garażowe i przemysłowe, w której studenci PWSZ w Nowym Sączu odbywają praktyki zawodowe, a następnie w Instytucie Kultury Fizycznej, zapoznali się z prezentacją dr Haliny Potok-Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, dotyczącą doświadczeń sądeckiej uczelni w zakresie praktycznego przygotowania studentów  do zawodu. Zebrani mieli także okazję zobaczyć Kampus Dydaktyczno-Sportowy, po którym oprowadził dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej - dr Tomasz Cisoń.

W Zgromadzeniu Plenarnym KRePSZ uczestniczył także Piotr Karaciński – redaktor naczelny ogólnopolskiego miesięcznika FORUM AKADEMICKIE.

Galeria zdjęć – dzień pierwszy

 

Galeria zdjęć - dzień drugiSpotkanie w MNiSW dotyczące kierunku pielęgniarstwo

W dniu 13 marca 2018 roku na zaproszenie Wicepremiera Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina oraz Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie dotyczące kierunku pielęgniarstwo w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.

Koordynatorem spotkania była Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie i rozwój kierunku pielęgniarstwo w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych, także rektorzy, bądź prorektorzy. Podczas spotkania poruszono następujące problemy:

 • status pielęgniarki i jej wsparcie;
 • zachęty, motywacje do podejmowania studiów na kierunku pielęgniarstwo;
 • kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na I i II stopniu;
 • finansowanie kierunku pielęgniarstwo;
 • praktyki studentów pielęgniarstwo w ZOZ, placówkach medycznych;
 • jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

 

Przewodniczący KRePSZ na Zgromadzeniu Plenarnym KRASP w Gliwicach

W dniach 28 - 29 stycznia 2018 roku Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Rektor PWSZ im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
prof. zw. dr hab. Witold Stankowski uczestniczył w Zgromadzeniu Plenarnym oraz Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Gospodarzem posiedzenia była Politechnika Śląska w Gliwicach.

Podczas konferencji miało miejsce spotkanie z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosławem Gowinem.

 

Źrodło zdjęć: http://www.krasp.org.pl/