-

Żegnamy prof. dra hab. Adama Marcinkowskiego 

Składamy na ręce Magnificencji Rektora oraz całej wspólnoty akademickiej Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci prof. dra hab. Adama Marcinkowskiego, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile kadencji 2009-2013.

Odejście Rektora i Wykładowcy, oddanego sprawom nauki i dydaktyki, człowieka, który wykreował wiele nowych koncepcji i wartości istotnych w historii Uczelni, jest doświadczaniem bolesnym, w którym rezonuje także głęboka świadomość, że wspólnota akademicka straciła ważnego przedstawiciela, naukowca mądrego, życzliwego i dobrego.

W trudnych chwilach żałoby przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia przyjaciołom i rodzinie Zmarłego, przekonani, że ludzkie dobro rezonuje nawet wtedy, gdy nie ma już pośród nas człowieka, który był jego emisariuszem.

Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych

ZGROMADZENIE PLENARNE KRePUZ SPRAWODAWCZO - WYBORCZE

W dniu 26 sierpnia 2020 roku podczas Zgromadzenia Plenarnego  Sprawozdawczo - Wyborczego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) został wybrany nowy Zarząd KRePUZ na kadencję 2020-2024.

Dotychczasowego Przewodniczącego KRePUZ prof. dra hab. Witolda Stankowskiego, Rektora Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zastąpi dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Zgromadzenie Plenarne KRePUZ dokonało wyboru pozostałych członków Zarządu:

Wiceprzewodniczący:

- dr hab. Maciej SŁODKI (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

- dr hab. Donat MIERZEJEWSKI (Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile)

Skarbnik:

- dr hab. Artur ZIMNY (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)

Członkowie Prezydium:

- dr Sonia GRYCHTOŁ (Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu)

- dr hab. inż. Mariusz CYGNAR (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)

- dr Robert MUSIAŁKIEWICZ (Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku)

Komisja Rewizyjna:

- dr Marta WISZNIEWSKA (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach)

- dr hab. Krzysztof REJMAN (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu)

- dr inż. Grzegorz KOC (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie)