-

W dniu 13 stycznia 2010 r odbyła się narada rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, podczas której przyjęto stanowisko Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych innych ustaw z dnia 17 grudnia 2009 roku ( druk nr 745)