-

W dniu 24 maja br. odbyło się spotkanie Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ z Panem Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Aleksandrem Bobko.

W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący KRePSZ – prof. dr hab. Witold Stankowski, rektor PWSZ w Oświęcimiu, I Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, II Zastępca Przewodniczącego – dr hab. inż. arch. Ewa Stachura, rektor PWSZ w Raciborzu, Skarbnik – dr Małgorzata Legiędź – Gałuszka, rektor PWSZ we Włocławku, Członkowie Prezydium – prof. dr hab. Maciej Pietrzak, rektor PWSZ w Lesznie oraz dr hab. inż. Mariusz Cygnar, rektor PWSZ w Nowym Sączu.

W trakcie spotkania omawiano bieżące problemy szkolnictwa zawodowego oraz dyskutowano na temat zmian do nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.