-

W dniach 17 i 18 listopada 2016 roku miały miejsce obrady Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Spotkanie odbyło się w Warszawie w siedzibie pierwszego prywatnego uniwersytetu w Polsce- Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

W obradach Zgromadzenia Plenarnego KRASP uczestniczyły władze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Wicepremier- Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan dr Jarosław Gowin oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani dr hab. Teresa Czerwińska.

W obradach, jak i na posiedzeniu Prezydium (KRASP) uczestniczył Przewodniczący Konferencji Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ)- Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu prof. zw. dr hab. Witold Stankowski.

Podczas obrad Prezydium KRASP Przewodniczący KRePSZ prof. zw. dr hab. Witold Stankowski poruszył zagadnienia dotyczące przyszłości wyższego szkolnictwa zawodowego, bieżące wydarzenia związane z połączeniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz potrzebę istnienia profilu praktycznego w otoczeniu uczelni zawodowych.

Przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Jan Szmidt pod adresem Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych wyraził opinię, że są one „ … pewną potrzebną tkanką w regionach…”. Istotny był także głos prof. dr hab. Andrzeja Eliasza, współtwórcy i długoletniego Rektora obecnie pierwszego uniwersytetu prywatnego w Polsce Uniwersytetu SWPS, że „ … wyższe szkoły zawodowe powinny istnieć […] i dbać o wysoką jakość kształcenia…”.

Prezydium KRASP wyraziło wolę spotkania z Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Tematyka obrad Zgromadzenia Plenarnego KRASP dotyczyła finansowania szkół wyższych w Polsce w perspektywie kolejnych lat (nowy algorytm), przygotowania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, współpracy z otoczeniem.